Mua tài khoản doanh nghiệp nhà phát triển\Việt Nam

author:fanboer@gmail.com     Release time:2019/6/12 11:09:07    Click:14

If you have enterprise accounts, please contact me email:fanboer@gmail.com!

Tất c��?mọi người,Chúng ta cần nhiều doanh nghiệp nhà phát triển tài khoản công ty mua Apple.Nếu các ngươi biết ai có tài nguyên, có th��?giúp chúng ta, hoặc là người có tài khoản trên tay suông, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi có th��?cung cấp đặc biệt ưu đãi giá.Cám ơn.

Thông tin liên lạc;

Skype:live:fanboer

Mobile:0086 13882859652

Email:fanboer@gmail.com

 

 

Hi there,

we need Ios\apple enteprise account.Anyone has source plz kindly contact me.A very attractive price would be offered.Thanks.

If you have enterprise accounts, please contact me email:fanboer@gmail.com!
 
.buy apple enterprise developer process

Contact, communication
Verify account
payment
Modify the encrypted,close the deal

E-mail:fanboer@gmail.com
We support instant messaging like "whatsapp", "facebook messenger", "line", "skype", etc. Please email me your account number, we will add you as a friend and communicate

Verify the authenticity of the account For payment, we support "palpay", "bank card", "western union express "and "bitcoin"'

We will modify the secret protection with your cooperation, and then close the transaction